Job Offers

Медицински сестри в Германия

 

Програмна рамка:

 1. Немски – ниво Б2. Кандидатите трябва да владеят немски език на ниво, покриващо минимум Б1 по изискванията на европейската езикова рамка. Фирмата се ангажира да покрие разходите по обучението, направени в България, ако работникът прекара 3 месеца на работното си място. Проверката на знанията ще бъде извършена по skype. Ако проверката се извърши в Германия, разходите се възвръщат.

 2. Проверяват се легитимността и съвместимостта на дипломата, още когато работникът се намира в България, преди да бъде сключен договорът.

 3. Предвижда се едноседмична практика.

 4. Разходите по практиката се поемат от фирмата.
   

Предложения и перспективи:

 1. Работодателят е заинтересован в дългосрочни трудови отношения. Договорът ще бъде оформен още в България.

 2. На работника ще бъде предоставен ментор в Германия.

 3. Предвижда се 6-месечен изпитателен срок. След изтичането му фирмата се наема да поеме транспортните разходи до Германия.

 4. Фирмата оказва съдействие при намиране на квартира.

 5.  Договорът се подписва за 1 година, след което става безсрочен.

 6.  Предлаганата заплата е:

  • 1-3 месец: 2150 (бруто)

  • 4-6 месец: 2250 (бруто)

  • 6-12 месец: 2350 (бруто)

  • 13-24 месец: 2450 (бруто)

 7. 26 дни платен отпуск +2 допълнителни дни за всяка година трудов стаж. Т.е., ако работникът има 2 години, то има правото на 30 дни платен отпуск.

 8. Бонус за нощни смени и неделни дни -25%, бонусът за празнични дни варира между 50 и 100%.

 9. 100% от всички разходи за допълнителни квалификации се покриват от фирмата.

 10. Допълнителните часове се плащат парично или с отпуск.

 11. Работи се 40 часа седмично.

 12. Ако работникът препоръча някого, получава бонус от 500€.

 13. Ако работникът не се възползва от болничен, получава премия от 500€.

 14. Работа е амбулаторна или стационарна.